กิจกรรมเด่น
Activities

ฉีดวัคซีน

เจ้าหน้าที่และพยาบาลจากโรงพยาบาลวัฒนแพทย์ ได้เข้ามาฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ให้เด็กในโรงเรียนพรศิริกุล เด็กๆ เก่งมาก ไม่ร้องเลย สมกับเป็นเด็กยุคใหม่ ไม่กลัวเข็มฉีดยา (13 ก.ค.60)