กิจกรรมเด่น
Activities

มอบรางวัลงานแข่งขันหุ่นยนต์

วันที่ 13 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนพรศิริกุล จังหวัดตรัง นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เป็นประธานในการปิดการแข่งขันหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานชิงถ้วยพระราชทาน "สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี" และมอบโล่รางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันฯ