ข่าวสารรอบรั้ว
News

โรงเรียนพรศิริกุล เปิดรับสมัครนักเรียนแซมชั้น ปีการศึกษา 2561

New Kindergarten Apply

โรงเรียนพรศิริกุลเปิดรับนักเรียนแซมชั้น ปีการศึกษา 2561

ในระดับเตรียมอนุบาล ระดับอนุบาล 1 หลักสูตร ECC (English Chinese Computer) และหลักสูตร GrapeSeed

ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร ECC (English Chinese Computer) และหลักสูตร GrapeSeed

ระดับประถมศึกษาปีที่ 2-5  หลักสูตร ECC (English Chinese Computer)

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 -2 ห้องเรียน STEM และห้องเรียน ECC

ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 แผนการเรียน วิทย์-คณิต อังกฤษ-คณิต อังกฤษ-จีน

จำหน่ายและยื่นใบสมัคร วันที่ 8-19 มกราคม 2561