กิจกรรมเด่น
Activities

พิธีลงนามความร่วมมือทางการศึกษา (MOC)

ระหว่างโรงเรียนพรศิริกุลและโรงเรียนจากประเทศมาเลเซีย จำนวน 5 โรง ดังนี้
1.SMS TUANKU SYED PUTRA
2.SMK MASURI
3.SK TAMAN BERSATU
4.SMS TUN SYED SHEH SHAHABUDDIN
5.SMK IBRAHIM SUNGAI PETANI
โดยมีนายอดินันท์ ปาบารา ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับสู่การลงนาม เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2560