กิจกรรมเด่น
Activities

ภาพจากการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ

าพจากการแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ที่เข้าร่วมแข่งขันในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ณ โรงเรียนพรศิริกุล มีโรงเรียนจากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศไทย และจากประเทศมาเลเซีย เข้าร่วมแข่งขัน ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 ทีม ระดับมัธยมศึกษา จำนวน 29 ทีม