กิจกรรมเด่น
Activities

คณะครูโรงเรียนพรศิริกุล ศึกษาดูงานโรงเรียน Bui Thi Xuan

คณะครูโรงเรียนพรศิริกุล ศึกษาดูงานโรงเรียน Bui Thi Xuan ประเทศเวียดนาม นำโดยอาจารย์สุภา สัมพันธรัตน์ และคณะผู้บริหารโรงเรียน เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์ ด้านการศึกษา ขอขอบคุณ Mr. Nguyen Huu Hoa ผู้อำนวยการโรงเรียน Bui Thi Xuan ที่ให้การต้อนรับ และแนะนำให้ความรู้ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้เป็นอย่างดี เมื่อวันที่ 8 เม.ย. 60