กิจกรรมเด่น
Activities

แข่งหุ่นยนต์อัติโนมัติ 11.5.60

การแข่งขันทักษะด้านหุ่นยนต์และวิทยาศาสตร์อากาศยานชิงถ้วยรางวัลพระราชทานจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี "Pornsirikul Robotic International Contest’1 http://www.tnews.co.th/contents/318911