กิจกรรมเด่น
Activities

เกณฑ์การแข่งขันงาน PK Open House 2018

          โรงเรียนพรศิริกุล ได้จัดกิจกรรม PK Open House 2018 “Pornsirikul. The School of Happiness. เปิดบ้านพรศิริกุลบ้านแห่งความสุข ในวันที่ 18 -19 มกราคม พ.. 2561 เพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักเรียนทั้งในประเทศและประเทศใกล้เคียง เผยแพร่ผลงานของนักเรียนและโรงเรียนพรศิริกุล อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและหน่วยงานภายนอก ได้เยี่ยมชมผลงานวิชาการและกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ การแข่งขันทักษะวิชาการของนักเรียนในระดับการศึกษาปฐมวัยถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย , ตลาดนัด PKนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียง , การแสดงบนเวทีของนักเรียน , การจำหน่ายอาหาร , กิจกรรมอบรมหุ่นยนต์ และการแข่งขันหุ่นยนต์ใต้น้ำ  

          โรงเรียนพรศิริกุลจึงขอเชิญโรงเรียนในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมการแข่งขันและชมนิทรรศการของโรงเรียนในครั้งนี้ โดยสามารถส่งใบสมัครมายังโรงเรียนพรศิริกุล ภายในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

 

หนังสือเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน PK Open  House 2018

เกณฑ์การแข่งขัน PK Open  House 2018  (เพิ่มเติมเกณฑ์การแข่งขันหุ่นยนต์ 4/1/61)

ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน PK Open  House 2018

ตารางการแข่งขัน PK Open House 2018  (เพิ่มเติม 10/1/61)