ข่าวสารรอบรั้ว
News

ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2562

 
 

ประกาศเฉพาะรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเท่านั้น   นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกรับฟังนโยบายของทางโรงเรียนพร้อมกับชำระเงินในวันและเวลาที่โรงเรียนกำหนด

ประกาศผล ====> ระดับเตรียมอนุบาล / อนุบาล 1 - 3 

                ====> ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 - 5

                 ====> ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 , 4